Omgevingsvergunning

omgevingsvergunning Oudenaarde en Ronse

Sinds 1 januari 2018 is de toepassing van de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) een feit. Het samengaan van milieu en bouw vraagt vanaf het prille begin van een dossier een degelijk overleg met de opdrachtgever, de architect en de milieudeskundige. Onze dienstverlening op dit vlak omvat :

  • Aanvragen van omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen voor klasse 1 en klasse 2-inrichtingen
  • Meldingen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen voor klasse 3-inrichtingen
  • Aanvragen tot bijstelling of afwijkingen van de milieuvoorwaarden
  • Meldingen van overdracht van een vergunning
  • Vervroegde vragen tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevings-vergunning van onbepaalde duur
  • Project MER screeningsnota in opdracht van architecten

Gert Peleman Milieuadvies stelt in nauw overleg met de klant een degelijk dossier samen en loodst u doorheen de volledige procedure. Wij verzorgen de contacten met de vergunningverlenende overheid en andere belanghebbenden en houden voor u alle vervaltermijnen nauwlettend in de gaten.

Vervalt uw (milieu)vergunning binnen de 12 à 18 maand ? Is er een uitbreiding gepland binnen uw bedrijf ? Is uw vergunning niet meer up-to-date ?

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

Ontdek onze andere diensten

omgevingsvergunning Oudenaarde en Ronse

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning regio Oudenaarde

Milieuadministratie

Diverse milieudiensten

Nog vragen of wenst u een offerte?

Heeft u nog een vraag? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag verder.

Contacteer Gert Peleman