Diverse milieudiensten

Verder is Milieuadvies Gert Peleman BVBA eveneens actief in volgende domeinen :

  • CLP-omzetting van opslag producten met een gevarenkenmerk en/of vlampunt
  • Opslagstudies voor de inrichting van opslagplaatsen van producten met een gevarenkenmerk en/of vlampunt ;
  • Best Beschikbare Technieken : advies m.b.t. de actuele stand van zaken ;
  • Preventie bodemverontreiniging
  • Uitvoering van milieuconformiteitsaudits, audits in kader van overname,…
  • Grondwaterwinningen
  • Optimalisatie waterbalansen (besparingen op verbruiken en heffingen), toetsing afvalwaterlozingen, waterbesparing,…

Ontdek onze andere diensten

omgevingsvergunning Oudenaarde en Ronse

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning regio Oudenaarde

Milieuadministratie

Diverse milieudiensten

Nog vragen of wenst u een offerte?

Heeft u nog een vraag? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag verder.

Contacteer Gert Peleman